Satakunnan Vanhustuki ry

Satakunnan Vanhustuki ry toimii vanhusten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja arvokkaan vanhenemisen turvaamiseksi. Yhdistys on perustettu 10.4.2003 ja sen toimialueena on koko Satakunta ja kotipaikkana Pori.

Yhdistys järjestää luentoja, retkiä, liikuntaryhmiä sekä muita ikäihmisten hyvinvointia edistäviä tapahtumia.

Yhdistys:

  • Toimii asiantuntijana vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvissä asioissa.
  • Auttaa ja neuvoo ikäihmisten hyvinvointiin ja palveluihin liittyvissä asioissa.
  • Toimii yhteistyössä julkisen ja yksityisen terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa.
  • Pyrkii vaikuttamaan kunnalliseen ja valtakunnalliseen päätösentekoon vanhusten hyvinvointiin liittyvissä asioissa aloittein, esityksin ja lausunnoin.